[vccitranslate]

Hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo quyết toán loại hình SXXK, GC, DNCX và cách thức ghi nhãn hàng hóa, thông tin xuất xứ trên TKHQ XK để thực hiện đúng quy định và phòng tránh rủi ro kiểm tra sau thông quan; hướng dẫn chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Kết thúc năm tài chính, các Doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và Doanh nghiệp chế xuất phải nộp báo cáo quyết toán (BCQT) cho Cơ quan Hải quan. Nhưng thực tiễn cho thấy, các Doanh nghiệp còn đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát số liệu lập BCQT, báo cáo định mức thực tế của sản phẩm xuất khẩu quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhằm giúp Doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định của Thông tư 39/2018/TT-BCT, có định hướng rõ ràng hơn trong cách lập từng chỉ tiêu BCQT, cũng như nắm rõ các điểm cần lưu ý để kịp thời điều chỉnh, xử lý khi lập BCQT; hướng dẫn cách thức ghi nhãn hàng hóa, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cũng như giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (mẫu C/O EUR1), Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn nghiệp vụ báo cáo quyết toán loại hình SXXK, GC, DNCX và cách thức ghi nhãn hàng hóa, thông tin xuất xứ trên TKHQ XK để thực hiện đúng quy định và phòng tránh rủi ro kiểm tra sau thông quan; hướng dẫn chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu” vào ngày 07/11/2020 vừa qua tại VCCI HCM.


Tại Khóa tập huấn, Báo cáo viên Nguyễn Văn Đức – Phó Trưởng phòng Pháp chế VCCI HCM đã trình bày các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực trên mà doanh nghiệp cần phải hiểu đúng để thực hiện hiệu quả việc lập, đối chiếu, xử lý số liệu và kiểm soát nguyên vật liệu phục vụ công tác quyết toán thuế. Đồng thời, Báo cáo viên dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi HQ VN và HQ nước nhập khẩu kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu cũng như công tác chuẩn bị trước khi cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan.

Các học viên tham dự Khóa tập huấn nghiệp vụ thuộc các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã đặt nhiều câu hỏi cho các tình huống thực tế. Phản hồi các nội dung được nêu ra, Báo cáo viên đã có hướng dẫn nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh phong phú của doanh nghiêp.

Phòng Pháp chế, VCCI-HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo