[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH TÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo: quản lý dự án, giám đốc điều hành tư vấn quản lý ứng dụng công nghệ RFID.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 126, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 1724

Fax : (84-28) 3930 1726

Email : info@fmit.vn

Website : www.fmit.vn