[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN BÁCH PHÚC

Chức vụ

Viện trưởng

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tư vấn, thiết kế, thẩm tra; đào tạo nâng cao trình độ chuyên gia; tổ chức sự kiện.

Thông tin liên hệ