[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI TRÂN PHƯỢNG

Chức vụ

Hiệu trưởng

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục đào tạo.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 8, Đường Nguyễn Văn Tráng, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 1900 1278

Fax : (84-28) 3925 7851

Email : vanthu@hoasen.edu.vn

Website : www.hoasen.edu.vn