[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ CÔNG ANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Thông tin, tuyên truyền, cổ động, dịch vụ xúc tiến tổ chức sự kiện.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 178, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 2159

Fax : (84-28) 3930 1732

Email : ttttl.svhtt@tphcm.gov.vn

Website : www.hiec.org.vn