[vccitranslate]

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HOÀNG LÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Thử nghiệm, đo lường, giám định, kiểm định, chứng nhận, đào tạo – tư vấn, thông tin tiêu điểm,…

Thông tin liên hệ