[vccitranslate]

TRUNG TÂM DV VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÁC KCX VÀ CÔNG NGHIỆP TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THANH TÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu việc làm vào khu công nghiệp và quản lý các khu công nghiệp. Dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các KCX-KCN TPHCM. Các dịch vụ hỗ trợ DN trong KCX-KCN TPHCM như: hội thảo, hội nghị, tư vấn đầu tư, xây dựng…

Thông tin liên hệ