[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh các sản phẩm sợi, vải các loại, hàng may mặc. Mua bán bông xơ, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt.