[vccitranslate]

TỔNG CTY THỦY SẢN VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN TẤN TÂM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất nhập khẩu và nội địa; nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, thiết bị, phụ tùng máy móc, vật tư, nguyên nhiên liệu; cơ khí đóng sửa tàu thuyền; kinh doanh khách sạn, du lịch; đầu tư tài chính; cung ứng lao động, kinh doanh bất động sản.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 2-4-6, Đường Đồng Khởi, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3829 7214

Fax : (84-28) 3829 0146

Email : seaprodex@seaprodexvn.vn

Website : www.seaprodex.vn