[vccitranslate]

TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM NAM HƯNG

Chức vụ

Người đứng đầu chi nhánh

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ.