[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM XUÂN TRÌNH

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Dệt may với các sản phẩm chủ lực: Sợi, chỉ may, vải denim và dệt kim, denim dệt kim, khăn bông và sản phẩm gia dụng, may mặc.

Thông tin liên hệ