[vccitranslate]

TỔNG CTCP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI)

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHAN ĐÌNH THÁM

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bất động sản, công nghiệp, dân dụng, xây dựng và vật liệu xây dựng.