[vccitranslate]

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM – CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI PHÍA NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUỐC TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Xuất bản ấn phẩm báo chí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 116-118-120, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3930 5921

Fax : (84-28) 3930 3414

Email : vphcm@vnanet.vn

Website : www.vnanet.vn