Thông báoThông báo về các hoạt động dành cho Hội viên VCCI-HCM

THÔNG BÁO Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Quí Doanh nghiệp hội viên VCCI-HCM Nhằm thiết thực hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp là các hội viên, VCCI-HCM đã khảo sát và xây dựng 1 số hoạt động giúp cho các doanh nghiệp hội viên ...
Xem chi tiết