[vccitranslate]

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGỌC THUẬN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Công nghiệp cao su: trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su, sản xuất mua bán sản phẩm Công nghiệp,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 177, Đường Hai Ba Trưng, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3932 5234 / 5235

Fax : (84-28) 3932 7341

Email : vrg@rubbergroup.vn

Website : www.rubbergroup.vn