[vccitranslate]

SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL PTE LTD – VPĐD TẠI TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

THOMAS GWEE

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống lưu trữ và kho chứa hàng.

Thông tin liên hệ