[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TƯƠNG TRIỀU HOA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Nhà hàng ẩm thực Việt Nam.

Thông tin liên hệ