[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VÕ TẤN HOÀNG VĂN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực ngân hàng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 927, Đường Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3923 0666

Fax : (84-28) 3922 5888

Email : scb@scb.com.vn

Website : www.scb.com.vn