[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ HUY HIỆP

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; tư vấn đầu tư xây dựng.

Thông tin liên hệ