[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CAO DŨNG KHANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.

Thông tin liên hệ