Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN XÔ

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Tập hợp những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK hoặc quan tâm đến XNK ở Bình Dương.

Thông tin liên hệ