[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI VĂN QUẢN

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Hiệp hội doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Thông tin liên hệ