[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KIM THANH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Trồng trọt, khai thác, sản xuất và xuất nhập khẩu các sản phẩm từ dừa và liên quan đến dừa.