[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN ĐẠO

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Hỗ trợ Doanh nghiệp tư vấn, đào tạo…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 84, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang.

Điện thoại : (84-273) 3873 272

Fax : (84-273) 3975 207

Email : hhdntg@gmail.com

Website : www.hhdntg.vn