[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐỨC THANH

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Hiệp hội của các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân làm nhiệm vụ: trồng, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh hạt điều và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây điều.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 135, Đường Pasteur, P. 6, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3824 2136

Fax : (84-28) 3824 2138

Email : hiephoidieuvietnam@gmail.com

Website : www.vinacas.com.vn