[vccitranslate]

DNTN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG LƯỠNG BẰNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN SƠN CA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 172, Đường 21/8, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang, T.Ninh Thuận.

Điện thoại : (84-259) 3824 190

Fax : (84-259) 3833 250

Email : luongbangnt@gmail.com

Website :