Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TẤN HÓA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên nhập khẩu, kinh doanh máy xây dựng: máy đào, máy ủi, xe lu, xe xúc,…

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 14/8 Đông Hòa, H. Dĩ An, T. Bình Dương

Điện thoại : (84-274) 6330 164

Fax : (84-274) 3774 867

Email : xecogioi@gmail.com

Website : www.xecogioi.vn