[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VƯƠNG VĂN CƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

5. Đồ gỗ – Thủ công mỹ nghệ – Trang sức

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất hàng gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.