[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN THIÊN HỮU

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất nước mắm và mắm nêm.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số A4/2A, Đường Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Kiên, Q. Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3877 0059

Fax : (84-28) 3877 1968

Email : trungvi@hcm.fpt.vn

Website :