[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

11. Bất động sản – Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Lĩnh vực hoạt động

Cho thuê văn phòng, kinh doanh nhà hàng ăn uống, mua bán rượu, thuốc lá, …

Thông tin liên hệ