[vccitranslate]

DNTN CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC HIỆP THÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ AN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Thức ăn gia súc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : TL 885, Khu phố 5, Q. Ba Tri., Tỉnh Bến Tre.

Điện thoại : (84-275) 3850 678 / 222

Fax : (84-275) 3762 742

Email :

Website :