[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN HỒNG SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh bột màu dùng trong lĩnh vực xây dựng, sơn, gỗ, gạch, sàn công nghiệp, phân bón.