[vccitranslate]

DNNN CHI NHÁNH TỔNG CTY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY – TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN XUÂN DỤC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế và đóng tàu.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 56/1, Đường Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TP.HCM.

Điện thoại : (84-28) 3931 6161

Fax : (84-28) 3931 7508

Email : info@vnsesco.com

Website : www.vnsesco.com