Thủ tục đăng ký

THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

Điều lệ sửa đổi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV thông qua và Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đã quy định tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp có đăng ký và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đều có thể trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gởi đến Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Phòng xin hồ sơ gia nhập gồm:

1. Đơn xin gia nhập làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2 bản theo mẫu của Phòng)

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (2 bản sao có công chứng)

Khi nhận được đơn, Ban Thường trực sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức. Theo quyết định của Hội đồng Quản trị, lệ phí hiện hành được tính như sau:

Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hàng năm, được tính căn cứ vào doanh số của tổ chức trong năm trước theo các mức:

  • Doanh số dưới 10 tỉ đồng đóng 3 triệu đồng/năm
  • Doanh số từ 10 – 50 tỉ đồng đóng 7 triệu đồng/năm
  • Doanh số trên 50 tỉ đồng đóng 15 triệu đồng/năm

Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Hội đồng Quản trị trong từng thời gian cụ thể.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Phòng Hội viên và Đào tạo:
C. Thúy – DĐ: 0903 909 756
Email: luuthanhthuy72@yahoo.comhoivien@vcci-hcm.org.vn;
Điện thoại: 028. 3932 0611 – Fax: 028. 3932 5472
Địa chỉ: P. 306, Lầu 3, Tòa nhà VCCI, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh