[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN XEM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh máy in công nghiệp, máy in mã số, giấy Ivory, túi vải không dệt.

Thông tin liên hệ