[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông ROBERT DANIEL KRUIT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp dịch vụ bảo quản thuốc, vận chuyển dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe….