[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VINCANT CATA

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Gia công phần mềm, thiết kế trang web, phần mềm ứng dụng trên điện thoại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 69;4 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3899 2750

Fax : (84-28) 3899 2752

Email : haovu@synexser.com

Website : www.synexser.com