[vccitranslate]

CTY TNHH XÂY DỰNG TM THÀNH TÀI

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG THỊ BÉ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế xây dựng, trang trí nội thất, nhà ở, công trình,…

Thông tin liên hệ