Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp…

Thông tin liên hệ