[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TƯỜNG VIỆT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, ven biển và viễn dương. Buôn bán thực phẩm, nông lâm thủy sản. Môi giới thương mại.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 43/19, Đường Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, TP.HCM

Điện thoại : (84-9) 0888 4152

Fax :

Email :

Website :