[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ NGỌC TÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Nhập khẩu các thiết bị máy móc.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 45, Đường Hoàng Sa, P. Đakao, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3826 9099

Fax : (84-28) 3826 9091

Email : vietrade01@hcm.vnn.vn

Website :