Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐỖ CỬU LONG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất buôn bán các sản phẩm nội thất, bồn tắm, các thiết bị trong phòng tắm.

Thông tin liên hệ