[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUANG LUẬN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất phân bón. Kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 6, Đường Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3822 2090

Fax : (84-28) 3822 2089

Email : info@viethoanong.com

Website : www.viethoanong.com