[vccitranslate]

CTY TNHH VC & GIAO NHẬN QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM THÀNH CÔNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NGỌC NAM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận vận tải quốc tế.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 151A, Đường Cô Giang, P. Cô Giang, Q. 1, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3836 4015

Fax : (84-28) 3836 4016 / 4017

Email : info@pntcshipping.com.vn

Website : www.pntcshipping.com.vn