[vccitranslate]

CTY TNHH VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN TOÀN CẦU – CN TP.HCM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN ANH GIANG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ (vận tải) logistics, vận tải biển, vận tải hàng không, giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

Thông tin liên hệ