[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch và các ngành dịch vụ khác.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 18/4, Đường Đặng Thái Thân, P. 11, Q. 5, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3856 5415

Fax : (84-28) 3856 5415

Email : yenoanhtour@yahoo.com

Website : www.dulichyenoanh.com