[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN KHẮC TÂM

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

7. Xây dựng – Vật liệu xây dựng

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và mua bán các loại sơn; xây dựng; thiết bị vệ sinh; hàng trang trí nội thất; gạch,…

Thông tin liên hệ