[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông TRỊNH KHẮC BẰNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất viên nén gỗ thông nguyên chất 100%, loại 6ly, 8ly…

Thông tin liên hệ