[vccitranslate]

CTY TNHH TM & XNK THỰC PHẨM DŨNG NHI THANH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

VŨ TRẠNG DŨNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Bán buôn gạo…