[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM NGỌC HOÀNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

3. Lắp ráp – Cơ khí – Chế tạo máy

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất lắp ráp sản phẩm cơ khí dân dụng và công nghiệp; xây dựng và xử lý môi trường.

Thông tin liên hệ